wuko
admin 6 kwietnia, 2017 Brak komentarzy

PPK Sp. z o.o. informuje
Przyjmowanie zgłoszeń na wywóz nieczystości płynnych odbywa się do 12 kwietnia br.
Ponowne wywozy od 18 kwietnia br.