chemistry-1300412_1280             Jakość wody

                               Wyniki badań jakości wody

                                                    oraz

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi


Wyniki badań jakości wody:

Wodociąg Pniewy:

pdfmarzec 2020 roku

pdfkwiecień 2020 roku

pdfmaj 2020 roku

Wodociąg Nojewo:

pdfmarzec 2020 roku

pdfkwiecień 2020 roku

pdfmaj 2020 roku

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi:

pdf   Decyzja Sanepidu Pniewy – lipiec 2020 roku

pdf   Decyzja Sanepidu Nojewo – lipiec 2020 roku