chemistry-1300412_1280             Jakość wody

                               Wyniki badań jakości wody

                                                    oraz

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi


Wyniki badań jakości wody:

Wodociąg Pniewy:

pdfsierpień 2021 roku

pdfpaździernik 2021 roku

pdfmarzec 2022 roku SUW / mikrobiologia marzec 2022 roku SUW

pdfmarzec 2022 roku / mikrobiologia marzec 2022 roku

Wodociąg Nojewo:

pdfwrzesień 2021 roku

pdfpaździernik 2021 roku

pdfmarzec 2022 roku / mikrobiologia marzec 2022 roku

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi:

pdf   Decyzja Sanepidu Pniewy – marzec 2022 roku

pdf   Decyzja Sanepidu Nojewo – marzec 2022 roku

Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi:

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla Miasta i Gminy Pniewy za 2021 rok.