Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 – 2024

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Ogłoszenie taryf na lata 2021 – 2024

Stanowisko Spółki związane z powstałym zmieszaniem dotyczącym wejścia w życie powyższych taryf załączamy w poniższym oświadczeniu.

Oświadczenie ws. taryf

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewy, dnia 6 czerwca 2019 r.

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od dnia 19. 06.19 r. obowiązywać będzie nowa cena świadczonych usług tj. wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Wysokość nowej ceny za wywóz 1 metra sześciennego nieczystości ciekłych wynosić będzie 18,91 zł netto – 20,42 zł brutto.