Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na lata 2021 – 2024

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat.

Ogłoszenie taryf na lata 2021 – 2024

Stanowisko Spółki związane z powstałym zamieszaniem dotyczącym wejścia w życie powyższych taryf załączamy w poniższym oświadczeniu.

Oświadczenie ws. taryf

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewy, dnia 6 czerwca 2019 r.

Zmiana ceny wywozu nieczystości ciekłych

Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od dnia 19. 06.19 r. obowiązywać będzie nowa cena świadczonych usług tj. wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych. Wysokość nowej ceny za wywóz 1 metra sześciennego nieczystości ciekłych wynosić będzie 18,91 zł netto – 20,42 zł brutto.

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na lata 2018 – 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata (do połowy czerwca 2021 r.) taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla Gminy Pniewy.
Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 13 czerwca 2018 roku
 

Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2018 – 2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata (do połowy czerwca 2021 r.) taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Pniewy.
Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 13 czerwca 2018 roku