Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na lata 2023 – 2026

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło na trzy kolejne lata taryfy Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Pniewy.

Nowe taryfy obowiązywać będą od dnia 28 kwietnia 2023 roku

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

pdf Decyzja PO.RZT.70.279.2021/D2/BS
pdf Taryfa – załącznik do decyzji PO.RZT.70.279.2021/D2/BS

„Papieru nie marnuję, więc faktur nie drukuję”

W związku z rosnącym cennikiem usług Poczty Polskiej, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pniewach zwraca się z prośbą do Mieszkańców Gminy Pniewy o zmianę sposobu otrzymywania faktur z tradycyjnej papierowej faktury na e-fakturę. Poniżej zamieszczono przydatne linki:

Szczegóły akcji

Link do wniosku o e-fakturę

Link do oświadczenie ws. przystąpienia do bezpłatnej usługi informacyjnej za pośrednictwem SMS

Link do zgodny na osobisty faktury

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach ws. wody z wodociągu publicznego Nojewo – 13 lipiec 2022 r.

W dniu 13.07.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Szamotułach poinformował, iż zgodnie z wynikami badań wody pobranej w dniu 11.07.2022 r. nie odnotowano przekroczeń obowiązujących norm sanitarnych dla azotynów, azotanów, jonu amonowego, żelaza ogólnego oraz manganu.

Poniżej zamieszczono odnośniki do wyników badań, otrzymanej decyzji oraz wyników badań mikrobiologicznych:

pdf     Wyniki badań próbek z dnia 11.07.2022 r.

pdf     Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Szamotułach

pdf    Wyniki badań mikrobiologicznych 15.07.2022 r.

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – wodociąg Nojewo 29.06.2022

Komunikat ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Zgodnie z załączonym powyżej komunikatem z dnia 29.06.2022 r., wydanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Szamotułach, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu publicznego Nojewo, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że jakość wody uległa poprawie w zakresie stężenia azotynów.

Poniżej załączono aktualne wyniki badań jakości wody wykonane 27 czerwca 2022 roku.

pdf  Wyniki badań jakości wody z wodociągu publicznego Nojewo

W związku z powyższym woda nadaje się do picia i do użycia na potrzeby gospodarcze.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy