Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
O firmieAktualnościObsługa klientaJakość wody SUW PniewyJakość wody SUW NojewoWodociągiZamówienia i przetargiCiekawostkiGaleriaPliki cookiesKontakt z nami
Sieci kanalizacyjne
Wyniki badań
Wyniki badań rzeki Mogilnica
Oczyszczalnia
  Oczyszczalnię ścieków w Pniewach rozpoczęto budować na początku lat 80-tych. Rozruch technologiczny oczyszczalni nastąpił w roku 1987 i zakończył się 30 marca 1988 roku. Była to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu Bioblok WS – 400, produkcji PoWoGaz Pniewy.W okresie późniejszym uruchomiono drugi ciąg technologiczny typu PS - 400 tzn. z napowietrzaniem rurowym, również produkcji PoWoGaz. Ciąg ten uruchomiono w 1991 roku, osiągnięto wydajność 800 m3/dobę. Rok 1994 jest początkiem kolejnej modernizacji. Tym razem chodziło o redukcję azotu i fosforu, zwiększenie przepustowości do 1200 m3/dobę, zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zrezygnowano z areatorów (każdy areator był napędzany silnikiem o mocy 15 kWh). Napowietrzanie   z rurowego zmieniono na drobnopęcherzykowe z wykorzystaniem dyfuzorów ceramicznych. O ile z redukcją azotu i fosforu wykonawca sobie poradził w stopniu dostatecznym, natomiast jeśli chodzi  o przepustowość - to w tym temacie nastąpiła porażka i wydajność się nie zwiększyła. Zbiorniki oczyszczalni wykonane były ze stali, ich żywotność się kończyła. Oczyszczalnia obciążona była na 100 % i nie było możliwości przyjmowania większej ilości ścieków. Bardzo duży wpływ na ilość oczyszczanych ścieków mają wody opadowe, które przedostają się do kanalizacji i wody infiltracyjne. Stąd decyzja o budowie zupełnie nowej oczyszczalni,  o przepustowości zabezpieczającej okres perspektywiczny i potrzeby gminy. Budowę rozpoczęto w roku 2005 i zakończono w roku 2006. Jest to oczyszczalnia przepływowa, zbiorniki wykonane są z żelbetu. Przepustowość nowej oczyszczalni wynosi 2130 m3/dobę z możliwością zwiększenia jej przepustowości do 3500 m3/dobę. Napowietrzanie odbywa się przy użyciu rotorów (szczotki Kessenera) – jest to napowietrzanie powierzchniowe. Ponadto obiekt wyposażono w stację odwadniania osadu i zlewczą stację ścieków dowożonych. Parametry pracy oczyszczalni są bardzo zadawalające. Jedynym „mankamentem” dobrego oczyszczania ścieków w nowej oczyszczalni jest fakt, że podwoiło się zużycie energii elektrycznej w stosunku do starej oczyszczalni oraz wytwarzana jest o wiele większa ilość osadów ściekowych. Na chwilę obecną osadów wytwarzamy ok. 250 ton – suchej masy. Osady ściekowe są znakomitym nawozem organicznym, ale zakres ich stosowania ogranicza zawartość metali ciężkich  i jaj pasożytów. Na chwilę obecną osady przez nas wytwarzane wykorzystywane są w przeważającej części do rekultywacji nieużytków rolnych i w mniejszej części do rolniczego wykorzystania.


 
O firmie
Aktualności
Obsługa klienta
Jakość wody SUW Pniewy
Jakość wody SUW Nojewo
Wodociągi
Oczyszczalnia ścieków
Zamówienia i przetargi
Ciekawostki
Galeria
Pliki cookies
Kontakt z nami